Επικαιρότητα

Διαφορές που υπάγονται στην διαμεσολάβηση Ν. 4512/2018 υποχρεωτικότητα, προϋποθέσεις, διαδικασία.

Δημοσιεύθηκε ο Ν.4512/18 (ΦΕΚ 5 Α/17-01-2018) για την διαμεσολάβηση. Το άρθρο 180 ορίζει τις δυνητικά υπαγόμενες διαφορές, το αρ. 182 ορίζει ορίζει τις υποχρεωτικά υπαγόμενες διαφορές, οι προϋποθέσεις υπαγωγής ορίζονται στο αρ. 181, ενώ η διαδικασία υπαγωγής ορίζεται στα αρ. 183-185.

Τέλος οι υποχρεωτικά υπαγόμενες διαφορές του αρ. 182 ισχύουν μετά από 9 μήνες από δημοσίευση του ΦΕΚ, ήτοι από 17-10-2018, ενώ οι δυνητικά υπαγόμενες διαφορές του αρ. 180, ισχύουν από δημοσίευσης του ΦΕΚ ήτοι, από 17-1-2018.

Παρακάτω θα βρείτε τη σχετική νομοθεσία προκειμένου να ενημερωθείτε για τη σχετική πρόβλεψη του Έλληνα Νομοθέτη και τη δυνατότητα που έχετε να επιλύσετε εξωδικαστικά τις διαφορές σας που εντάσσονται στο πλαίσιο του νόμου


Ν.4512/18 (ΦΕΚ 5 Α/17-01-2018)