Επαγγελματική προσέγγιση
Έμπειρων δικηγόρων.

ΗΕταιρεία «Σ.Γ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συστάθηκε το 2017 και διανύει τον 4 ο χρόνο λειτουργείας της. Αποτελεί μία δυναμική και ταχύτατα αναπτυσσόμενη δικηγορική εταιρεία η οποία παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προκειμένου να
εξυπηρετούνται τόσο τα προσωπικά όσο και τα εταιρικά συμφέροντα
των πελατών της.
Οι δικηγόροι που τη στελεχώνουν έχουν υψηλού επιπέδου κατάρτιση,
με πολυετή εμπειρία και ξεχωρίζουν για την επαγγελματική τους
συνείδηση, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα των
υποθέσεών σας.
Βασικός μας γνώμονας είναι το χτίσιμο σχέσης εμπιστοσύνης με τους
πελάτες μας, προκειμένου να υπάρχει εποικοδομητικό κλίμα
συνεργασίας, με σκοπό την αποτελεσματικότερη και πιο άμεση επίλυση
οποιουδήποτε νομικού ζητήματος.

Έχοντας στο ενεργητικό μας πάνω από 3.800 επιτυχείς υποθέσεις μέχρι
σήμερα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, παρέχουμε άμεσα,
αποτελεσματικά και ποιοτικά ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών σε
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προσφέροντας πλήρη νομική πρόληψη
και κάλυψη, καλλιεργώντας διαχρονικές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους
πελάτες μας.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

ΚΟΚΚΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΕΤΑΙΡΟΣ
Με πάνω από 38 χρόνια μάχιμης Δικηγορίας αποτελεί τον πυλώνα της
Δικηγορικής Εταιρείας. Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με μεγάλη
εμπειρία στο Αστικό Δίκαιο, το Ποινικό Δίκαιο, το Διοικητικό Δίκαιο και
το Δίκαιο των εταιρειών, έχοντας εκπροσωπήσει τόσο φυσικά πρόσωπα
όσο και νομικά πρόσωπα εντός και εκτός Ελλάδος.

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΤΑΙΡΟΣ
Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο
Δημόσιο Δίκαιο. Εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από
το 2013, αποτελεί τον συνιδρυτή της Δικηγορικής Εταιρείας.
Εξειδικεύεται στο Δημόσιο Δίκαιο, το Διοικητικό Δίκαιο, τις Δημόσιες
Συμβάσεις και το Τραπεζικό Δίκαιο.

Βιογραφικό Κόκκαλης Γεώργιος

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ

ΕΤΑΙΡΟΣ
Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, Εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο
Αθηνών από το 2018 αποτελεί το νεότερο μέλος της Δικηγορικής
Εταιρείας. Εξειδικεύεται στο Εμπορικό Δίκαιο, το Δίκαιο των Εταιρειών.

Βιογραφικό Θεοδωρος Κόκκαλης