Επικαιρότητα

Τι είναι εξύβριση, δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση; Μια σύντομη ανάλυση των βασικών εγκλημάτων κατά της τιμής.

Κατά το άρθρο 362 ΠΚ, το οποίο περιέχεται στο ΝΕΟ Ποινικό Κώδικα της Χώρας μας (Ν. 4619/2019) το έγκλημα της δυσφήμισης έχει ως εξής: Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για...

Read more

Επικαιρότητα

Η Εγγύηση στη Μίσθωση – Δυνατότητα Συμψηφισμού της με οφειλόμενα μισθώματα

Συνηθίζεται κατά την κατάρτιση μιας σύμβασης μίσθωσης να δίδεται "εγγύηση" από το μισθωτή, προς τον εκμισθωτή.Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αστικών μισθώσεων (άρθρο 2 παρ. 2 Ν. 1702/1987), προκαταβολή μισθώματος επιτρέπεται μόνο για τον...

Read more