Η

Δικηγορική μας Εταιρεία, με την άριστη εξειδίκευση και την πολυετή
εμπειρία που έχουν τα μέλη της, μπορεί να σας εκπροσωπήσει ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.